Informacje o wydawcy

PAJ-Press   Agencja Wydawnicza PAJ-Press s.c.
ul. Długa 82
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel/fax: (44) 724-64-17


Agencja Wydawnicza PAJ-Press jest wydawcą:

TOP - Tygodnik Opoczyński

TIT - Tomaszowski Informator Tygodniowy

Redaktor naczelny: Jacek Mrozowicz.
Redaguje: zespół redakcyjny

Adres:
Redakcja/Biuro ogłoszeń: ul. Długa 82
skrytka pocztowa 99
97-200 Tomaszów Mazowiecki,

tel. 044 724 64 17, 044 724 24 00 wew. 28 (biuro ogłoszeń)
fax 044 724 64 17 , 044 724 24 00 wew. 31

Biura Ogłoszeń:

ul. Długa 82
godziny pracy:
- w poniedziałki i wtorki 8 - 18,
- środy, czwartki, piątki 8 - 16.
tel. 044 724 64 17, wew 28

E-mail:
biuro ogłoszeń: ogloszenia@pajpress.pl
firma: paj@pt.onet.pl

  • HR System przy ul. O. Lange 5 (budynek SM "Przodownik" w pobliżu PKO BP
  • Wypożyczalnia DVD i salonik prasowy "Relax" przy ul. Żwirki i Wigury 4 (róg z ul. Polną)


Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.

Skład i łamanie komputerowe własne.
Druk: ODDI Poland sp. z o.o., Białobrzegi Radomskie, ul. Kościelna 91