Informacje o wydawcy

PAJ-Press   Agencja Wydawnicza PAJ-Press s.c.
ul. Długa 82
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel: (44) 724-64-17


Agencja Wydawnicza PAJ-Press jest wydawcą:

TOP - Tygodnik Opoczyński

TIT - Tomaszowski Informator Tygodniowy

Redaktor naczelny: Andrzej Kucharczyk.
Redaguje: zespół redakcyjny

Adres:
Redakcja/Biuro ogłoszeń: ul. Długa 82
97-200 Tomaszów Mazowiecki,

tel. 44 724 64 17, 44 724 24 00 wew. 28 (biuro ogłoszeń)

Biura Ogłoszeń:

ul. Długa 82
godziny pracy:
- w poniedziałki i wtorki 8 - 17,
- środy, czwartki, piątki 8 - 16.
tel. 44 724 64 17, wew 28
tel. kom. 609-827-357, 724-496-306
E-mail:
biuro ogłoszeń: ogloszenia@pajpress.pl
firma: ak@pajpress.com.pl

  • HR System przy ul. Wandy Panfil 5 (budynek SM "Przodownik" w pobliżu PKO BP, parking blisko Biedronki) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
  • Wypożyczalnia DVD i salonik prasowy "Relax" przy ul. Żwirki i Wigury 4 (róg z ul. Polną)


Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.

Skład i łamanie komputerowe własne.

Druk: Polska Press, Łódź